Actueel

 Februari 2019

Sinds het opstellen van ons Manifest is er het nodige gebeurd. 

Het positieve is dat - op initiatief en onder regie van de NVP, waarvoor lof - er overeenstemming lijkt te zijn bij een groot aantal partijen om van  de psychotherapeut een specialist te maken. Helaas niet via de weg van een nieuw specialisme, maar door het "opnemen" van het beroep onder/in het specialisme Klinisch-Psycholoog. Het plan heeft niet de voorkeur van de BVP, maar wij zullen ons er niet tegen verzetten als dit de enige haalbare mogelijkheid blijkt te zijn. 

De NVP krijgt nog meer lof omdat zijn nu expliciet hebben aangegeven dat - voor welke constructie er ook gekozen wordt - deze toegankelijk moet zijn voor alle psychotherapeuten (de cursivering is van de NVP zelf, zie het nieuwsbericht op de site van de NVP*).


Wij vielen vervolgens om van verbazing toen de reactie van de hoofdopleiders bekend werd*: ook zij vonden het een goed idee om PT-er maar te integreren in het beroep KP, maar dan alleen die PT-ers die ook GZ-psycholoog waren. Alle andere psychotherapeuten die GEEN GZ-psycholoog zijn moeten maar in een sterfhuis terecht komen!  Het lijkt alsof de hoofdopleiders de geschiedenis willen herhalen: hetzelfde idee werd in 2003 geopperd door het bestuur van het NIP c.s. De Minister besefte dat dit de overheid (veel) geld zou gaan kosten in de vorm van schadevergoedingen en koos er wijselijk voor om hierin niet mee te gaan. 


Wij weten niet wat de hoofdopleiders bezielt om maar weer dit oude idee van stal te halen (en overigens ook niet wat de formele positie van de hoofdopleiders is, naar onze mening dienen zij enkel het beleid uit te voeren waar anderen over besluiten). Wat wij wel weten is dat bij eventuele doorzetting van dit plan de BVP haar juridische messen zal gaan slijpen en dit niet zonder slag of stoot zal accepteren.


Voor de BVP is het bespreekbaar als er een overgangsregeling komt voor psychotherapeuten die geen GZ-psycholoog zijn, waardoor deze alsnog - door middel van extra scholing - in kunnen stromen in het specialisme Klinisch-psycholoog/psychotherapeut. Zie ons Manifest waarom wij van mening zijn dat het zonder meer verdedigbaar is en ook juridisch mogelijk om alle psychotherapeuten in te schrijven in het register GZ-psycholoog. Afhankelijk van de ervaring van de psychotherapeut dient er vervolgens een extra traject te worden doorlopen. Net zoals bij het instellen van het specialisme Klinisch-Psycholoog in 2005.

Wij blijven alles nauwlettend volgen en houden u op de hoogte van de eventuele acties van de BVP.